11.02.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 12.02.2016 г. е насрочено за 10.30 часа. 

25.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 25.11.2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

18.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 18.11.2015 г. е насрочено за 16.00 часа. 

01.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 01.11.2015 г. е насрочено за 18.30 часа.

01.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 01.11.2015 г. е насрочено за 15.30 часа.

30.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 30.10.2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

26.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 26.10.2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

26.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 26.10.2015 г. е насрочено за 11.10 часа.

26.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 26.10.2015 г. е насрочено за 8.30 часа.

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 25.10.2015 г. е насрочено за 17.30 часа.

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 25.10.2015 г. е насрочено за 08.30 часа.

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 25.10.2015 г. е насрочено за 10.00 часа.

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 25.10.2015 г. е насрочено за 13.30 часа.

24.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 24.10.2015 г. е насрочено за 11.00 часа.

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 23.10.2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 23.10.2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

21.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 21.10.2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

14.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Етрополе уведомява всички членове на секционни избирателни комисии, че обучението им ще се проведе на 19.10.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в Малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“.

14.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 14.10.2015 г. е насрочено за 13.00 часа.

09.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Етрополе уведомява партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за общински съветници и за кметове и регистрирани съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, че могат да представят списък на упълномощените си представители.

              Краен срок за представяне на списъка с упълномощените представители е 24.10.2015 г., 17.00 ч.

              Документи се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч. на адреса на ОИК – Етрополе.

Списъкът на упълномощените представители се представя в един екземпляр на хартиен носител и на технически носител в Excel формат.

08.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 08.10.2015 г. е насрочено за 13.00 часа.

02.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Етрополе уведомява партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за общински съветници и за кметове, че могат да подават заявления за регистрация на застъпници.

              Заявления /приложение 68-МИ от изборните книжа/ се приемат всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на заявления – 23.10.2015 г., 18.00 ч.

Едновременно със заявлението за регистрация на застъпници се представят: пълномощно, списък с имената и ЕГН на застъпниците - в един екземпляр на хартия и на технически носител в Excel.

 

01.10.2015

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 година, Общинска избирателна комисия - Етрополе уведомява всички граждани, съгласно Заповед № РД-15-462/25.09.2015 г. на Кмета на Община Етрополе и Решение № 85/29.09.2015 г. на ОИК е образувана и формирана подвижна секционна избирателна комисия на територията на общината с единен № 231800022 /гр. Етрополе, НЧ „Тодор Пеев – 1871“, ет. 1, стая 1/.

                  Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижната избирателна кутия, могат да подадат заявление за гласуване в нея не по-късно от 5 дни преди изборния ден в сградата на Общинска администрация, етаж 1, Център за информация и обслужване на гражданите, гише „деловодство“.

                  В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, адрес и се прилага копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК/.

            Имената на избирателите подали заявление се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

01.10.2015

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 година, Общинска избирателна комисия - Етрополе уведомява всички граждани, че със свое Решение № 25/14.09.2015 г. са определени секции с единни номера 231800008 /гр. Етрополе, НЧ „Тодор Пеев – 1871“/ и 231800011 /гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев“ – стола/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

                                    Обявяваме следния адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ и транспорт в изборния ден:

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Адрес: гр. Етрополе,

пл. „Девети септември” № 1

тел.: 0720/68200

                  На посочения телефон се приемат заявки денонощно до края на изборния ден, като заявителят посочва:

 1. Трите имена на избирателя.
 2. Адреса, на който се намира.
 3. Решение на ТЕЛК.
 4. Номера на секцията, в която ще гласува.
 5. Ще ползва ли придружител.
 6. Телефон за връзка.

 

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 01.10.2015 г. е насрочено за 11.00 часа.

28.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 29.09.2015 г. е насрочено за 10.00 часа.

25.09.2015

ГРАФИК

График за 24-часови дежурства на членовете на комисията от 26.09.2015 г. до 11.10.2015 г.:

Дата

Дежурни

Телефонни номера

26.09.2015

Росина Герасимова

Ангелина Николова

Петър Васов

0878 284893

0878 284962

0878 284963

27.09.2015

Николинка Цветкова

Ангелина Николова

Петър Васов

0878 284893

0878 284962

0878 284963

28.09.2015

Искра Божкова

Цветомира Велчева

Ангелина Николова

0878 284893

0878 284897

0878 284962

29.09.2015

Цветелина Ценкова

Цветомира Велчева

Петър Васов

0878 284893

0878 284897

0878 284963

30.09.2015

Веселка Налбатска

Цветомира Велчева

Ангелина Николова

0878 284893

0878 284897

0878 284962

01.10.2015

Петя Цветанова

Цветомира Велчева

Петър Васов

0878 284893

0878 284897

0878 284963

02.10.2015

Татяна Димитрова

Цветомира Велчева

Ангелина Николова

0878 284893

0878 284897

0878 284962

03.10.2015

Росина Герасимова

Цветомира Велчева

Петър Васов

0878 284893

0878 284897

0878 284963

04.10.2015

Николинка Цветкова

Цветомира Велчева

Ангелина Николова

0878 284893

0878 284897

0878 284962

05.10.2015

Искра Божкова

Цветомира Велчева

Петър Васов

0878 284893

0878 284897

0878 284963

06.10.2015

Цветелина Ценкова

Цветомира Велчева

Ангелина Николова

0878 284893

0878 284897

0878 284962

07.10.2015

Веселка Налбатска

Цветомира Велчева

Петър Васов

0878 284893

0878 284897

0878 284963

08.10.2015

Петя Цветанова

Цветомира Велчева

Ангелина Николова

0878 284893

0878 284897

0878 284962

09.10.2015

Татяна Димитрова

Цветомира Велчева

Петър Васов

0878 284893

0878 284897

0878 284963

10.10.2015

Росина Герасимова

Цветомира Велчева

Ангелина Николова

0878 284893

0878 284897

0878 284962

11.10.2015

Николинка Цветкова

Цветомира Велчева

Петър Васов

0878 284893

0878 284897

0878 284963

 

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 25.09.2015 г. е насрочено за 16.30 часа.

23.09.2015

Съобщение

Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове ще се проведе на 23 септември 2015 г., от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж II, заседателна зала

23.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 23.09.2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 22.09.2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

18.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Етрополе уведомява, че във връзка с Решение № 2206-МИ/НР от 15.09.2015 г. и методическите указания приети с него, началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 16 септември 2015 г.

         Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е до 18.00 часа на 22 септември 2015 г.

         Документи се приемат всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Общинска администрация Етрополе, етаж 3, стая 312.

17.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 17.09.2015 г. е насрочено за 12.30 часа.

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Етрополе уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 16 септември 2015 г.

         Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е до 18.00 часа на 22 септември 2015 г.

         Документи се приемат всеки календарен ден от 11.00 до 17.00 часа в сградата на Общинска администрация Етрополе, етаж 3, стая 312.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 14.09.2015 г. е насрочено за 18.30 часа.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 12.09.2015 г. е насрочено за 12.15 часа.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 11.09.2015 г. е насрочено за 12.30 часа.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Етрополе на 10.09.2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

08.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Етрополе съобщава на заинтересованите страни, че започва регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за предстоящите местни избори на 25.10 2015 година.

            Регистрация се извършва всеки календарен ден от 09.09.2015 г. до 14.09.2015 г. от 13,00 часа до 18,00 часа в сградата на Общинска администрация Етрополе, етаж 3, стая 312.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 172 / 17.08.2018

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата кандидат за избран за общински съветник

 • № 171 / 12.02.2016

  относно: Определяне на трима члена на ОИК – Етрополе от различни партии и/или коалиции, които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинска администрация, да разпечатят помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него проверените от ТЗ „ГРАО” избирателни списъци и другите книжа от първи и втори тур на местните избори и националния референдум.

 • № 170 / 25.11.2015

  относно: Упълномощаване на Цветомира Велчева - Председател на ОИК-Етрополе и упълномощен от нея адвокат да представляват комисията по дело

всички решения