25.10.2019

Съобщение

               ПРИЛОЖЕНИЕ №1  КЪМ РЕШЕНИЕ №64-МИ/30.09.2019 Г. НА ОИК ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК/ПСИК В ОБЩИНА 
                    ЕТРОПОЛЕ  ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЯ №№65-МИ/05.10.2019 г.,66-МИ/05.10.2019 г.,67-МИ/05.10.2019 г.,70-МИ/14.10.2019 г.,71-МИ/14.10.2019 г.,
72-МИ/14.10.2019 г.,78-МИ/15.10.2019 г.,81-МИ/20.10.2019 г.,82-МИ/20.10.2019 г.,87-МИ/22.10.2019 г.,92-МИ/23.10.2019 г.,
                                                                                     97-МИ/25.10.2019 г.  
община кметство нас. място № СИК име, презиме и фамилия длъжност
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Диляна Банкова Тонова председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Валерия Пламенова Цветкова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Даниел Генчев Димитров секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Росица Христова Василева член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Мими Йончева Иванова член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Иванка Дончева Лютакова член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Валерия Митова Иванова член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Иванка Цацова Кръстева член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800001 Радка Цветанова Продьова  член
             
             
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Костадин Иванов Лазаров Председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Ралица Владимирова Панчева зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Иванка Стоянова Иванова секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Румяна Недялкова Вутова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Рилка Христова Николова член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Мая Цветанова Григорова - Крачунова член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Дарина Маринова Иванова член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Румяна Ботева Маринова член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800002 Ваня Илиева Колева член
             
             
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Илияна Милчева Начева  председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Иванка Лазарова Пенкова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Кристине Василева Георгиева секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Божидарка Георгиева Тодорова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Мария Славчева Василева член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Цветан Петров Георгиев член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Миглена Красимирова Василева член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Генка Лакова Христова член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800003 Петра Тодорова Йорданова член
             
             
             
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Людмила Петкова Пешева председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Михаил Стоянов Борисов зам.председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Йонка Василева Томова секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Емилия Стефанова Илкова-Пътникова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Славка Боянова Иванова член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Иванка Павлова Лазарова член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Цонка Тодорова Крачунова член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Виолета Петрова Стефанова член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800004 Мирослав Георгиев Маринов член
             
             
             
             
             
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Петя Пламенова Панчева председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Марийка Ганчова Цанова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Петър Венциславов Димитров секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Валентина Маринова Георгиева член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Любица Младенова Манчева член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Десислава Стефанова Димитрова член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Евгени Иванов Златев член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Александър Самуилов Петков член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800005 Антон Неделчев Тепавичаров член
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Екатерина Асенова Цолова председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Христинка Чавдарова Крачунова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Вергиния Борисова Драганова секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Емили Мартинова Маркова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Таня Стефанова Стефанова член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Янка Накова Василева член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Веселка Цветанова Николова-Иванова член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Марияна Цакова Симеонова член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800006 Йонка Христова Данаилова член
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Пенка Петкова Василева - Станева председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Стефка Цолова Божилова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Станимира Димитрова Хаджиева секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Генка Василева Йотова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Пламена Николаева Петкова член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Таня Стефанова Петкова член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Стамен Маринов Димитров член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Ели Цветанова Дончева член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800007 Кръстанка Иванова Николова  член
             
             
             
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Добринка Николова Иванова председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Марга Тодорова Кацарова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Николинка Стефанова Червенякова секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Иванка Костадинова Цолова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Дафинка Георгиева Колева член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Мариета Ценова Петкова член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Евгения Стаменова Вълкова член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Цветанка Петкова Маринова член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800008 Марияна Георгиева Цолова член
             
             
             
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Дамянка Янкова Петрова председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Петя Стоянова Манчева зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Стефан Маринов Стефанов секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Иванка Иванова Ганчова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Галина Ангелова Бойчева член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Пенка Станева Гетова член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Виктория Николаева Димитрова член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Петя Николова Чипева член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800009 Зоя Господинова Динева член
             
             
             
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Маргарита Донкова  Василева председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Павлинка Василева Иванова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Йонка Лазарова Иванова секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Татяна Любенова Кацарова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Велка Стоянова Йотова член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Светослав Христов Праматаров член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Наталия Михайлова Божкова член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Венета Пелова Тодорова член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800010 Марияна Иванова Петкова член
             
             
1 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Румяна Ангелова Иванова -Ненова председател
2 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Ива Георгиева Стефанова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Емилия Михайлова Ненова секретар
4 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Цветина Петкова Борисова член
5 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Евгения Славчева Симеонова- Генова  член
6 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Десислава Василева Вълкова член
7 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Росица Василева Димитрова член
8 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Мая Иванчова Тодорова член
9 Етрополе Етрополе Етрополе 231800011 Иванка Василева Иванова член
             
             
1 Етрополе Рибарица Рибарица 231800013 Христо Генов Христов председател
2 Етрополе Рибарица Рибарица 231800013 Веселка Игнатова Вешова зам.- председател
3 Етрополе Рибарица Рибарица 231800013 Илинка Георгиева Кръстева  секретар
4 Етрополе Рибарица Рибарица 231800013 Стефан Георгиев Цолов член
5 Етрополе Рибарица Рибарица 231800013 Мария Василева Ненчева член
6 Етрополе Рибарица Рибарица 231800013 Виолета Спасова Дулова-Павлова член
7 Етрополе Рибарица Рибарица 231800013 Димитър Цветков Маринов член
             
             
1 Етрополе Ямна Ямна 231800014 Христинка Крачунова Райкова председател
2 Етрополе Ямна Ямна 231800014 Николай Василев Николов зам.- председател
3 Етрополе Ямна Ямна 231800014 Венета Цвяткова Убенова секретар
4 Етрополе Ямна Ямна 231800014 Веса Димитрова Генова член
5 Етрополе Ямна Ямна 231800014 Добринка Цекова Павлова член
             
             
1 Етрополе Ямна Ямна 231800015 Веселка Венелинова Вътова председател
2 Етрополе Ямна Ямна 231800015 Марийка Иванова Ботева зам.- председател
3 Етрополе Ямна Ямна 231800015 Гена Лалова Христова секретар
4 Етрополе Ямна Ямна 231800015 Георги Пенев Георгиев член
5 Етрополе Ямна Ямна 231800015 Цонка Георгиева Василева член
             
             
1 Етрополе Бойковец Бойковец 231800016 Нина Петрова Иванова председател
2 Етрополе Бойковец Бойковец 231800016 Даринка Димитрова Чорбанова зам.- председател
3 Етрополе Бойковец Бойковец 231800016 Стоян Йончев Тодоров секретар
4 Етрополе Бойковец Бойковец 231800016 Васил Иванов Василев член
5 Етрополе Бойковец Бойковец 231800016 Мартина Цветолюбова Данаилова член
             
             
             
1 Етрополе Брусен Брусен 231800017 Огнян Кирилов Панков председател
2 Етрополе Брусен Брусен 231800017 Силвия Маргаритова Колева зам.- председател
3 Етрополе Брусен Брусен 231800017 Вельо Иванов Велев секретар
4 Етрополе Брусен Брусен 231800017 Донка Димитрова Маринова член
5 Етрополе Брусен Брусен 231800017 Гинка Атанасова Цолова член
6 Етрополе Брусен Брусен 231800017 Иван Лазаров Кацаров член
7 Етрополе Брусен Брусен 231800017 Цветина Симеонова Николова член
             
             
             
             
1 Етрополе Лопян Лопян 231800018 Христинка Костадинова Илиева  председател
2 Етрополе Лопян Лопян 231800018 Милена Тодорова Маринова зам.- председател
3 Етрополе Лопян Лопян 231800018 Константин Куртев Пенчев секретар
4 Етрополе Лопян Лопян 231800018 Василка Гергова Кръстева член
5 Етрополе Лопян Лопян 231800018 Стефан Николов Стоев член
6 Етрополе Лопян Лопян 231800018 Цветелина Панчева Николова член
7 Етрополе Лопян Лопян 231800018 Григор Дончев Пенков член
             
             
             
1 Етрополе Лъга  Лъга  231800019 Галина Недкова Маринова Председател
2 Етрополе Лъга  Лъга  231800019 Пенка Иванова Долчинкова зам.- председател
3 Етрополе Лъга  Лъга  231800019 Елена Маринова Гешовска секретар
4 Етрополе Лъга  Лъга  231800019 Мариана Костадинова Николова член
5 Етрополе Лъга  Лъга  231800019 Елка Кирилова Василева член
6 Етрополе Лъга  Лъга  231800019 Евгения Иванова Божикова член
7 Етрополе Лъга  Лъга  231800019 Надежда Василева Недкова член
             
             
             
             
             
1 Етрополе М.Искър М.Искър 231800020 Любка Димитрова Хаджиева председател
2 Етрополе М.Искър М.Искър 231800020 Иванка Иванова Талева зам.- председател
3 Етрополе М.Искър М.Искър 231800020 Снежана Димитрова Ангелинова секретар
4 Етрополе М.Искър М.Искър 231800020 Тинка Василева Найденова член
5 Етрополе М.Искър М.Искър 231800020 Елена Иванова Маркова член
6 Етрополе М.Искър М.Искър 231800020 Милена Иванова Радева член
7 Етрополе М.Искър М.Искър 231800020 Десислава Недкова Маринова член
             
             
             
             
 
1 Етрополе Етрополе ПСИК 231800021 Велислава Емилова Маркова председател
2 Етрополе Етрополе ПСИК 231800021 Марийка Димитрова Стефанова зам.- председател
3 Етрополе Етрополе ПСИК 231800021 Цветанка Стефанова Борисова секретар
4 Етрополе Етрополе ПСИК 231800021 Димитрина Валентинова Ангелова член
5 Етрополе Етрополе ПСИК 231800021 Цветан Тодоров Василев член
25.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 25.10.2019 г. от 11.00 часа

24.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия  Етрополе  уведомява  членовете на секционните избирателни комисии, назначени за произвеждане на изборите за общински съветници  и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Етрополе  за утвърдения  график за предаване на изборните книжа и  материали на 26 октомври 2019 год. от ОИК Етрополе на секционните избирателни комисии на територията на община Етрополе при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год., както следва:

СЕКЦИЯ

ЧАС

ПРЕДСЕДАТЕЛ

17 - та секция Брусен

13:00

Огнян Кирилов Панков

18 - та секция Лопян

13:15

Христинка Костадинова Илиева

14 – та секция Ямна

13:30

Христинка Крачунова Райкова

15 – та секция Ямна

13:45

Веселка Веселинова Вътова

20-та секция – М.Искър

14:00

Любка Димитрова Хаджиева

16– та секция Бойковец

14:15

Нина Петрова Иванова

19- та секция Лъга

14:30

Илинка Георгиева Кръстева

13– та секция Рибарица

14:45

Христо Генов Христов

1-ва секция

15:00

Диляна Банкова Тонова

2-ва секция

15:15

Ива Цветанова Петрова - Владимирова

3-та секция

15:30

Илияна Милчева Начева

4-та секция

15:45

Людмила Петкова Пешева

5-та секция

16:00

Петя Пламенова Панчева

6-та секция

16:15

Екатерина Асенова Цолова

7-ма секция

16:30

Пенка Петкова Василева - Станева

8-ма секция

16:45

Добринка Николова Иванова

9-та секция

17:00

Дамяна Янкова Петрова

10-та секция 

17:15

Маргарита Донкова Василева

11-та секция

17:30

Румяна Ангелова Иванова - Ненова

21-та секция

17:45

Велислава Емилова Маркова

 

Председателите  на СИК/ПСИК  се задължават да осигурят присъствието на всички членове  на СИК/ПСИК за получаване на изборните книжа и материали  в предизборния ден -26 октомври 2019 г.

20.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 20.10.2019 г. от 16.00 часа

19.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 19.10.2019 г. от 11.00 часа

18.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ   НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 18.10.2019 г. от 11.00 часа

17.10.2019

Съобщение

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни  документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове

 

Служителите ще работят и на 27 октомври 2019 г. от 08,30 до 193 часа

 

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изболите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата организация българските граждани които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи  лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, Дирекция „Български  документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 • В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или п е бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта,-личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
 1. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СЦВР/ОДМВР за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври 2019 г. от 08.30 ч, до 17.00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
 2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници ( и за кметове (03.11.2019 г.) ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ С АМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБ01 НИЯ ДЕН 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия –Етрополе  напомня , че до 21.10.2019 г. избирателите с трайни увреждания , които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение , имат възможност да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници  и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Етрополе

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Етрополе  уведомява  членовете на секционните избирателни комисии, назначени за  произвеждане на изборите за общински съветници  и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Етрополе , че ще проведе обучение на 22 октомври 2019 г. от 11.30 часа в малкия салон на Народно Читалище  „Т. Пеев- 1871“ , втори етаж.

16.10.2019

Съобщение

Указания за обработване и защита на лични данни от членовете на СИК / ПСИК  Етрополе  във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗТЕЛЕТЕ ОТ ТУК

 

16.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия  обявява, че в изпълнение на разпоредбите на чл.234, ал.1 и 2 от Изборния кодекс, касаещи вземане на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с решение №77-МИ от 15.10.2019 г. са определени:

 1. Избирателна секция №231800008 на територията на град Етрополе с местонахождение в сградата на Народно Читалише „Т.Пеев- 1871“, първи етаж за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждането на  изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.
 2. Избирателна секция №231800011 на територията на град Етрополе с местонахождение в ОУ“ Христо Ботев“ /стола/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждането на  изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

Заявки за помощи и транспорт  от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се приемат в Общинска администрация на тел.072068200 или 0885676892 всеки работен ден от 08.00 ч. да 17.00 ч. , а в деня на изборите - 27 октомври 2019 г. от 07.00 ч. до 20.00 ч.

15.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 15.10.2019 г. от 16.30 часа

14.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 14.10.2019 г. от 16.30 часа

07.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

07.10.2019 год.

 

 На основание  Писмо МИ-15-697/05.10.19 на  ЦИК, ОИК- Етрополе  публикува одобрените предпечатни образци на  бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Бюлетина за кмет на община Етрополе

Бюлетина за избор на общински съветници

Бюлетина за кмет на кметство Малки Искър

05.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, на 05.10.2019 год. от 16.30 часа, свиквам заседание на ОИК Етрополе, което ще се проведе в 312 стая, ет.3 в сградата на Община Етрополе  с административен адрес гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1.

01.10.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

относно съставите

на  СИК /ПСИК

 

Членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК/ПСИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

30.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 30.09.2019 г. от 16.30 часа

29.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 29.09.2019 г. от 13.00 часа

27.09.2019

Съобщение

 1. Обявява начален срок за приемане на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. – 04.10.2019 год. от 09.00 часа.
 2. При подаване на Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа следва да се представи списък с данни на застъпниците, в структуриран вид формат EXCEL, съдържащ следните колони:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 1. При подаване на Заявление за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа следва да се представи списък, в структуриран вид формат EXCEL, съдържащ следните колони:

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на

заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

1

………………….

…………

…………….

 

Приложението: списък на застъпниците/ заместващите застъпници в EXCEL формат е към Решение № 62-МИ/27.09.2019 год. на ОИК Етрополе.

27.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ  на 27.09.2019 г. от 16.00 часа

26.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 26.09.2019 г. от 16.00 часа

25.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 25.09.2019 г. от 15.00 часа

24.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 24.09.2019 г. от 16.00 часа

23.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 23.09.2019 г. от 17.30 часа

20.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 20.09.2019 г. от 15.30 часа

19.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК Етрополе се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18 от решението. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия Етрополе, по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите;
 3. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 4. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия Етрополе,  се извършва от 17 септември до 17,00 часа на 24 септември 2019 г.  

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител (в ексел/excel формат), който може да изтеглите от тук: 

19.09.2019

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЕТРОПОЛЕ НАПОМНЯ:

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019г.

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Общинска избирателна комисия Етрополе, напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
19.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 19.09.2019 г. от 13.00 часа

17.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. Моля, ползвайте следния формат.Списък за регистрация на общински съветници

16.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 16.09.2019 г. от 13.00 часа

16.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 16.09.2019 г. от 17.05 часа

15.09.2019

Съобщение

 ВАЖНО !!!

ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК

 

15.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 15.09.2019 г. от 18.00 часа

15.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 15.09.2019 г. от 13.00 часа

13.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 13.09.2019 г. от 13.00 часа

12.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 12.09.2019 г. от 17.30 часа

 

12.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ на 12.09.2019 г. от 15.00 часа

 

 

11.09.2019

Съобщение

11.09.2019 год.

 

ОИК Етрополе, съобщава на всички заинтересовани, че

З А П О Ч В А

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ,

като

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Етрополе за участие в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е 12 септември 2019 г., 9:00 ч.,

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите е до 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа

 

11.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК на 11.09.2019 от 12:00...

09.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЕТРОПОЛЕ    на 10.09.2019 г. от 09.00 часа

08.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК на 09.09.2019 от 10:00

04.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК на 04.09.2019 от 09:00

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 123-МИ / 18.10.2022

  относно: Констатиране прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващият в листата за избран

 • № 122 - МИ / 08.09.2022

  относно: Относно констатиране прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата избран

 • № 121-МИ / 17.05.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения